pl
en
cz
it
es
de
fr
ru
Měna

Obchodní podmínky§ 1. Obecná ustanovení

1.1.  Majitelem internetového obchodu AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU, který je oficiálně uvedený na internetových stránkách www.automotiveelectronics.eu, je „Promix” Przemysław Pasiut se sídlem v Częstochowie, ul. Zaciszańskaa 28, NIP 949-18-94-921, zapsaný v Centrální evidenci hospodářské činnosti.

1.2.   Korespondenční adresa firmy:
„Promix” Pasiut Przemysław, ul. Zaciszańska 28, 42-200 Częstochowa, tel. 533 347 457  mail: automotiveelectronics@outlook.com

1.3.  Ceník zveřejněný na webových stránkách je pouze informativní, nepředstavuje nabídku ve znění občanského zákoníku a slouží pouze jako návrh na uzavření smlouvy.

1.4. Navzdory veškeré naší snaze nemůžeme zaručit, že zveřejněné informace neobsahují chyby. Nedostatky a chyby budou opraveny poté, co je obchod potvrdí jako chybné informace. Abychom potvrdili informace uveřejněné na stránkách, je třeba se s námi spojit.

1.5. Cena závazná pro všechny strany se objevuje u výrobku v okamžiku objednávky ze strany zákazníka, a platí, pokud byla následně potvrzena internetovým obchodem.

1.6.  Zákazníky internetového obchodu mohou být fyzické a právnické osoby schopné uzavírat závazné smlouvy v souladu s právními předpisy. Realizací objednávky prohlašují, že mají oprávnění k uzavření platné smlouvy. Fyzické a právnické osoby, které nesplňují tyto podmínky, jsou plně zodpovědné vůči internetovému obchodu za škody způsobené jejich činností.


1.7.  AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU si vyhrazuje právo omezit způsob platby v  případě předplacení celé částky nebo části hodnoty objednávky.

1.8.  Obchod si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží uvedeného v nabídce, na zavádění nových výrobků, uskutečnění a rušení akčních nabídek na stránkách obchodu nebo provedení jiných změn.

 

§ 2. Objednávky


2.1. Nabízené výrobky jsou použité, repasované nebo zcela nové, legálně uvedené na polský trh.


2.2. Všechny ceny na internetových stránkách www.automotiveelectronics.eu jsou uvedené včetně DPH, v polské nebo cizí měně. Ceny nezahrnují náklady spojené s dopravou.


2.3. Objednávky lze uskutečnit 24 hodin denně po celý rok prostřednictvím internetového obchodu nebo e-mailem. Objednávky přijaté po 18 hodině, o víkendech nebo svátcích budou vyřízeny následující pracovní den. Uskutečněnou objednávkou Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a uděluje zároveň souhlas ke komunikaci na dálku a k uzavření smlouvy elektronickou cestou.

2.3.1. O uskutečnění objednávky, po dřívějším výběru způsobu platby, bude Klient informován prostřednictvím e-mailu. O přijetí objednávky k vyřízení bude Zákazník informován prostřednictvím komunikace na dálku.


2.3.2. Za platnou objednávku se považuje taková, ve které Zákazník uvedl kromě osobních údajů i telefonní číslo, které našim zaměstnancům umožňuje ověřit Vaši objednávku a doručovací adresu.

2.4. Podle článku 589 občanského zákoníku je výrobek majetkem prodávajícího do okamžiku úhrady celé částky.

 


§3. Termíny uskutečnění

3.1.
Objednávku zboží vyřizujeme a odesíláme v průběhu 2 pracovních dnů ode dne potvrzení převodu peněz na účet firmy Promix v případě, kdy je zboží dostupné  skladem.

3.2. V odůvodněných případech může obchod odmítnout vyřídit potvrzenou objednávku.

 


§ 4. Náklady a přepravní podmínky

4.1. Náklady na přepravu závisí na hmotnosti a objemu zakoupeného zboží a způsobu platby a sazeb Polské pošty, popř. kurýrních společností.

4.2. Náklady na dopravu hradí Zákazník.

4.3. Dodání zboží probíhá pouze na území Polska. Na přání Zákazníka můžeme zaslat zboží do zahraničí, v tomto případě jsou náklady na dopravu stanoveny individuálně.

4.4.  Dodací lhůta činí maximálně 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Termín obdržení zboží je vždy doba dokončení objednávky plus dodací lhůta.

 

§ 5. Způsoby platby

5.1. Převod – příslušnou částku zasíláte převodem  na náš bankovní účet. Zboží zasíláme po potvrzení přijetí prostředků na náš  účet.
Alior Bank konto nr: 46 2490 0005 0000 4500 9294 8927 
ul. Zaciszańska 28, 42-202 Częstochowa

5.2. Platba prostřednictvím Przelewy24, PayPal umožňuje provádět platby kreditní kartou nebo ve formě rychlého převodu.

 


§ 6. Právo odstoupit od smlouvy


6.1. V souladu se zákonem ze dne 2. března 2000 o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky (Sb. Z.  Č. 22, pol. 271) má spotřebitel do 14 dnů od objednání zboží bez udání důvodu  učinit písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy, v souladu s obecnými zásadami, které vyplývají z ustanovení o uzavření obchodu na dálku. Zboží musí být vráceno nebo předáno okamžitě, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy zákazník oznámil odstoupení od smlouvy. Zboží v nezměněném stavu, s neporušenou celní závěrou a bez jakýchkoliv známek používání musí být zasláno na adresu AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU na náklady Zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Podle článku 7. odstavec. 3 u.o.n.p.k. - „v případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou, a spotřebitel je bez jakýchkoliv závazků. To, co strany ustanovily, bude vráceno v nezměněném stavu, ledaže by tato změna byla nutná v rámci běžného obchodního styku (…)”. Základem pro vrácení zboží je kupní doklad nebo daňová faktura. Pokud chcete využít výše zmíněné právo na vrácení zboží, je třeba oznámit to prodávajícímu, a poté zaslat zboží spolu s dokladem o zakoupení na vlastní náklady na adresu obchodu. Ke vratné zásilce je třeba připojit písemné prohlášení
o odstoupení od smlouvy a číslo účtu, na který obchod má zaslat peníze převodem. Obchod do 3 pracovních dnů provede ověření zboží. V případě, že zboží splňuje výše uvedené podmínky, obchod vrátí peníze do 7 dnů ode dne ověření zboží na bankovní účet Zákazníka, avšak nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží bude vystaven dobropis. K vrácení peněz dojde po doručení podepsaného dobropisu. Možnost vrácení peněz se nevztahuje na výrobky dodané na individuální přání Zákazníka. Vrácení proběhne pouze na uvedený bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, s výjimkou písemného prohlášení s uvedeným číslem účtu, údaji k převodu a údaji o Zákazníku. V případě platby kartou, budou peníze vráceny rovněž na tuto platební kartu.

V případě, že spotřebitel zvolil způsob jiný než nejlevnější způsob přepravy nabízený prodávajícím, ten není povinen vrátit spotřebiteli náklady, které mu vznikly navíc.

6.2.   Pracovníci obchodu neakceptují zásilky placené na dobírku.

6.3.  Při výměně výrobek na jiný model, budou zohledněny případné rozdíly v ceně. Náklady na výměnu zboží hradí Zákazník.

6.4. Výměna zboží je možná po dřívější domluvě s AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU

 § 7. Shoda zboží s nabídkou

7.1. Obchod AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU vynakládá veškeré úsilí, aby veškeré popisky zboží umístěného v obchodě byly v souladu se skutečností. Nicméně, v případě, že údaje uvedené na webových stránkách obchodu v den objednávky nebyly shodné s realitou, má Zákazník právo do 14 dnů ode dne zakoupení odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, v souladu s ustanoveními o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku.

 


§8 Místo a způsob podání reklamací

8.1. AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU odpovídá za vady výrobků na základě platných právních předpisů. V případě prodeje, který nepředstavuje spotřebitelskou prodej, jsou vyloučeny ustanovení záruky uvedené v občanském zákoníku.

8.2. Záruční reklamace mohou být podány elektronickou formou, prostřednictvím Formuláře Reklamační stížnost, nebo písemně na adresu: „Promix” Przemysław Pasiut, ul. Zaciszańska 28, 42-202 Częstochowa  uvedenou v horní části Obchodních podmínek, na náklady AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU.

8.3.  Zákazník má právo požadovat snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže by  AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU okamžitě a bez zbytečných obstrukcí Zákazníkovi nahradila vadný výrobek za bezvadný nebo odstranila závady. Toto omezení neplatí, pokud byl již výrobek nahrazen nebo opraven AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU popř. AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU nenahradil výrobek za bezvadný nebo neodstranila závady.

8.4.  AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU uznává nárok na záruku zboží do 14 dnů od jeho přijetí v náležité podobě. Pokud se do 14 dnů AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU dále nebude zabývat žádostí Zákazníka, znamená to, že požadavek byl přijat jako odůvodněný. V každém z těchto případů, kdy je realizace požadavků Zákazníka spojená s dodávkou nového nebo opraveného výrobku, AUTOMOTIVEELECTRONICS.EU hradí náklady na dopravu. Aby mohl Zákazník zaslat zakoupené zboží, musí vepsat do přepravního listu do políčka „deklarovaná hodnota" (nebo ekvivalentu), cenu vráceného zboží. Tato částka představuje hodnotu pojištění.

8.5.  Na základě čl. 557 o.z. je vyloučena odpovědnost prodávajícího v rámci záruky za ty vady zboží, o kterých kupující věděl v okamžiku uzavření smlouvy.

 

§ 9. Osobní údaje Zákazníků

9.1. V souladu se zákonem ze dne 29 srpna 1997 (Sb. Z. 1997 č. 133 pol. 833) o ochraně osobních údajů oznamujeme, že osobní údaje našich Zákazníků jsou uloženy v naší firemní databázi. Osobní údaje shromažďovány pouze k našim potřebám a zpracovány za účelem plnění zákonné podnikatelské činnosti společnosti, promočních a akčních nabídek a reklamy.

9.2. Poskytování osobních údajů zákazníka je dobrovolné, ale je nezbytné k registraci stejně jako uskutečnění objednávky v rámci internetového obchodu www.automotiveelectronics.eu. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze pro účely této smlouvy.

Pro řádné uskutečnění objednávky budete potřebovat následující údaje:
jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu.
Na e-mail Vám bude odeslán následující obsah:

- zpráva s aktivačním odkazem pro potvrzení registrace účtu,

- informace o dalších fázích objednávky v internetovém obchodě,

- informace o zrušení nebo změně termínu vyřízení objednávky v internetovém obchodě,

- marketingový obsah, v případě, že Zákazník dal souhlas k jeho zasílání.

Uvedené telefonní číslo bude využito za účelem:

- informace o dalších fázích objednávky v internetovém obchodě

- informace o zrušení nebo změně termínu vyřízení objednávky v internetovém obchodě,

- zaslání marketingového obsahu, v případě, že Zákazník dal souhlas k jeho zasílání.

9.3. Správcem vašich osobních údajů je „Promix“ Przemysław Pasiut se sídlem v Częstochowie ul. Zaciszańska 28.

9.4.  Správce nenese žádnou odpovědnost za případné nepravdivé osobní údaje Zákazníka.

9.5. Zákazníci internetového obchodu www.automotiveelectronics.eu mají právo nahlížet do svých osobních údajů, editovat je či popř. požadovat jejich odstranění. V případech stanovených zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo požadovat jejich odstranění, pokud jsou neúplné, zastaralé, nepravdivé či shromážděné v rozporu se zákonem nebo již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny. V těchto případech by měl majitel údajů obrátit písemně na Správce údajů.9.6. Podmínky definují pravidla prodeje v rámci obchodu automotiveelectronics.eu. Registrací v našem obchodě nebo uskutečněním objednávky souhlasíte se všemi ustanoveními a informacemi obsaženými v těchto obchodních podmínkách.

9.7. Uznávání jednotlivých ustanovení těchto Podmínek způsobem, který zákon stanoví jako neplatné nebo neúčinné, nemá vliv na platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek. Na místo neplatného ustanovení bude využito odpovídající ustanovení zákona, ve vztahu k účelu, kterému má sloužit, vzhledem k ustanovení považovaného za neplatné v rámci těchto Podmínek.

9.8. Příslušným soudem pro řešení sporů týkajících se plnění smlouvy je místně příslušný soud, ustanovený v souladu s předpisy občanského soudního řádu.

 

Příloha 1
FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář musí být vyplněn a vrácen pouze v případě, žádáte-li o odstoupení od smlouvy)

„Promix” Przemysław Pasiut
ul. Zaciszańska 28
42-202 Częstochowa
automotiveelectronics.eu


Já ...........................................................tímto oznamuji odstoupení od smlouvy prodeje  následujícího zboží ........................................................................................,
číslo nabídky………………….......................................................................
Datum uzavření smlouvy..............................................................................,
datum doručení ...........................................................................................

Adresa...................................................................................
Datum.....................................................................................
Podpis……………………………………………………..

Adresa
Polska
42-202 Częstochowa
ul. Zaciszańska 28
Telefon
tel. +48 533 347 457
Uživatelů online: 1
Vejít na stránku: 68713